Technológia

Technológia výroby kameniva

Ťažba štrkopieskov sa vykonáva z ťažobných priestorov pomocou ťažobných mechanizmov typu CAT tzv. suchou cestou alebo mokrou cestou z vody.

Vyťažená surovina - štrkopiesok je prepravovaná priamo nakladačom alebo nákladným vozidlom do násypky triediacej linky na ďalšie spracovanie.

Moderná plne automatizovaná technologická linka na spracovanie kameniva bola ukončená začiatkom roka 2008. Kapacita linky je projektovaná na výrobu kameniva minimálne 150 t/hod.

Na linke sa vyrába prané kamenivo vo frakciách 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 vhodné na výrobu betónov a frakcia 0/22. Jednotlivé frakcie sa po roztriedení a vypraní uskladňujú v oddelených boxoch. Súčasťou linky je aj kužeľový drvič, ktorý umožňuje predrvovať kamenivo v samostatnom technologickom okruhu.

Uvedené frakcie sú certifikované a vhodné hlavne pre výrobu betónových zmesí ale môžu sa používať aj na iné účely, hlavne v stavebníctve.