Vitajte na stránkach spoločnosti
ZEDA Bratislava

Špecialista v oblasti

  • ťažby prírodných štrkopieskov
  • spracovania prírodného kameniva najmodernejšou technológiou
  • dopravy materiálu na miesto podľa želania zákazníka


Oznámenie o zmene názvu spoločnosti

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 11.11.2011 došlo k zmene názvu spoločnosti GRAVEL Land, s.r.o. na ZEDA Bratislava, s.r.o.

Sídlo spoločnosti ako aj ostatné fakturačné a korešpondenčné údaje ostávajú nezmenené.

Žiadame Vás, aby ste pri všetkých dokumentoch adresovaných na našu spoločnosť túto zmenu zohľadnili.

V súvislosti so zmenou názvu spoločnosti sa mení aj webová stránka na www.zedabratislava.sk a prichádza tiež k zmene e-mailových adries na tvar: info@zedabratislava.sk a priezvisko@zedabratislava.sk

Všetky doterajšie zmluvné vzťahy zostávajú naďalej platné.

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu